О нама

Наше добровољно ватрогасно друштво (ДВД Пожега) је основано 1981. године, а 2018. године је извршено подмлађивање структуре чланства, тако да данас чланство ДВД Пожега чини 25 особа млађих од 40 година од чега је 20 чланова распоређено у активни састав оперативне јединице. У ОЈ ДВД Пожега се налазе особе које поред основних теоријских и практичних знања поседују и стручна знања и вештине, како из области ватрогаства тако и из области алпинизма, спасавања на води и под водом, претраге терена за несталим лицима, области грађевинског инжењерства, информационих технологија итд. Све то нас сврстава у ред најоспособљенијих добровољно ватрогасних друштава у Западној Србији, а и шире.

У току ванредног стања 2020. године, а на основу налога добијених од стране Штаба за ванредне ситуације општине Пожега, бисли смо ангажовани на пословима доставе основних животних намирница, лекова и пакета помоћи за социјално осетљиве категорије становништва, односно за лица којима је због старосне доби и прописаних мера самоизолације онемогућено да напуштају своје домове. Осим тога обављали смо и дезинфекцију јавних установа и привредних субјеката на територији општине Пожега. Такође смо извршили и новчане трансакције за напред наведена лица јер смо, захваљујући професионалном и етичком односу наших чланова према извршењу задатих послова, стекли поверење код становништва и органа локалне самоуправе.

Циљ нам је да у наредном периоду остваримо пуну техничку опремљеност, како бисмо благовремено одговорили на све изазове који буду постављени пред нас. Такође, један од циљева нам је и регионално повезивање са организацијама и удружењима, како из Србије тако и из држава у окружењу, у смислу узајамног пружања помоћи ангажовањем расположивог људства и техничких ресурса.

Добровољно ватрогасно друштво остаје посвећено најважнијој мисији – спровођењу заштите од пожара, спасавању људи и имовине и спречавању и сузбијању других техничко-технолошких несрећа и елементарних непогода.

Статут организације

Брошура 2020 – СРПСКИ

Брошура 2020 – ЕНГЛЕСКИ